BAB 5 : PETA

Slide 25
 • *PETA IALAH  GAMBAR ATAU LUKISAN YANG MENUNJUKKAN SESUATU KAWASAN DI PERMUKAAN BUMI  SEBAGAIMANA YANG DILIHAT DARI UDARA .
 • PETA DIGUNAKAN UNTUK MENUNJUKKAN TABURAN CIRI GEOGRAFI,IAITU CIRI FIZIKAL DAN CIRI BUDAYA SESUATU TUMBUH- TUMBUHAN SEMULA JADI .
 • CIRI FIZIKAL IALAH CIRI SEMULA JADI SEPERTI BENTUK BENTUK MUKA ,SALIRAN DAN TUMBUH-TUMBUHAN.
 • CIRI BUDAYA IALAH CIRI BUATAN MANUSIA SEPERTI BANGUNAN ,TANAMAN DAN PENGANGKUTAN .
 • CIRI-CIRI TERSEBUT DAPAT DIREKODKAN DALAM PETA DENGAN MENGGUNAKAN SIMBOL .
 • PENGGUNAAN SIMBOL PADA PETA MEMBOLEHKAN KITA MENDAPAT MAKLUMAT SESUATU CIRI DENGAN CEPAT,MUDAH DAN BERKESAN .
 • JENIS- JENIS SIMBOL YANG DIGUNAKAN IALAH SIMBOL TITIK,SIMBOL GARISAN , SIMBOL KAWASAN  DAN SIMBOL BERGAMBAR .
 • PETUNJUK JUGA DISEDIAKAN PADA SETIAP PETA UNTUK MENERANGKAN MAKNA SIMBOL YANG DIGUNAKAN 
 • SINGKATAN JUGA DIGUNAKAN UNTUK MENUNJUKKAN CIRI-CIRI FIZIKAL DAN BUDAYA .
 • WARNA TERTENTU JUGA DIGUNAKAN UNTUK MELAMBANGKAN SESUATU CIRI DALAM PETA 
 • Slide 25
  *
Slide 1
SINGKATAN
CIRI GEOGRAFI
A.
ALUR
B.P.
BALAI POLIS
Bt.
BUKIT
G.
GUNUNG
Hosp.
HOSPITAL
Kg.
KAMPUNG
Ldg.
LADANG
P.D.
PEJABAT DAERAH
P.P
PEJABAT POS
Pmtg.
PERMATANG
Pt
PARIT
CONTOH SINGKATAN YANG DIGUNAKAN DALAM PETA.


 • Slide 1
  WARNA
  CIRI GEOGRAFI
  BIRU
  SUNGAI,PAYA , TASIK ,LAUT
  HIJAU
  HUTAN,TUMBUH – TUMBUHAN
  PERANG
  TANAH TINGGI
  HITAM
  BANGUNAN
  MERAH
  JALAN RAYA
 • CONTOH WARNA LAZIM  DIGUNAKAN DALAM PETA * LANGKAH-LANGKAH MELUKIS PETA LAKAR 
 • LUKIS RANGKA WAWASAN YANG HENDAK DILUKIS 
 •  PILIH SKALA YANG SESUAI. PETA LAKAR BIASANYA TIDAK MEMERLUKAN SKALA 
 • PILIH SIMBOL,WARNA, DAN SINGKATAN YANG SESUAI UNTUK MELAMBANGKAN CIRI-CIRI FIZIKAL DAN BUDAYA YANG TERDAPAT DI KAWASAN YANG HENDAK DILUKIS .
 • LUKIS SIMBOL WARNA DAN SINGKATAN YANG TELAH DIPILIH 
 • LENGKAPKAN PETA DENGAN ARAH MATA ANGIN UTARA ,SKALA PETA ,PETUNJUK,DAN TAJUK YANG SESUAI .
   

PENTAFSIRAN PETA

RUMUSAN BAB 5......................


LATIHAN BAB 5             SELAMAT MENCUBA ....